POPIS DOKUMENATA ZA SMJEŠTAJ U OBITELJSKI DOM ZA STARIJE MESARIĆ

Za smještaj u naš dom potrebno je pribaviti sljedeću dokumentaciju :

  1. Popunjena Zamolba za smještaj
  2. Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
  3. Preslika osobne iskaznice
  4. Rješenje o skrbništvu, ako je osoba lišena poslovne sposobnosti
  5. Liječnička potvrda za prijem u dom
  6. Preslika važnije medicinske dokumentacije kao dokaz zdravstvenog stanja korisnika(nalazi, povijesti bolesti…)
  7. Izjava obveznika plaćanja o prihvaćanju obveze plaćanja ili nadoplaćivanja troškova (cijene) smještaja umjesto korisnika, ovjerena kod javnog bilježnika, u originalu